Kontakt na nás

 
 
 
 

Kontakt na nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť AZALEA, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
AZALEA, s.r.o.
Račice 37
972 22 Nitrica
Slovenská republika

Predajňa:
Royko Passage
Obchodná 22
811 06 Bratislava
tel.: 0915 437 209
0908 731 870
email: azalea@azalea.sk
(pondelok - streda - piatok: 10:00 - 17:00 hod.)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: VÚB Banka
Č.účtu/kód: 1394856358/0200
IBAN: SK97 0200 0000 0013 9485 6358
SWIFT: SUBASKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 44755864
DIČ: 2022845990
IČ DPH: SK2022845990
Spoločnosť AZALEA, s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
A. Sládkoviča 11,  971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
AZALEA, s.r.o.
Nejedlého 59
841 02 Bratislava
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Ivan Krovina
Kontakt: azalea@azalea.sk

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
Oddiel Sro, vložka číslo: 21762/R

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 07:30 - 15:30 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:

 
 
 
 
 

Facebook