Vertikálne záhrady

 
 
 
 
Vertikálne záhrady

Systém vertikálnych záhrad patrí v súčasnosti medzi nové výzvy uplatnenia zelene v meste. Zároveň sa stáva reálnou odpoveďou na narastajúci trend zahusťovania mestských plôch výstavbou, v dôsledku ktorej dochádza k zmenšovaniu výmeru plôch verejnej zelene.

Nápad vertical garden vznikol vo Francúzsku pred vyše desiatimi rokmi ako prirodzená reakcia na nedostatok zelene v husto urbanizovanom prostredí. Vegetačné steny sú alternatívnym riešením vertikálnych priestorov ako interiérov, tak i exteriérov...

 

Rastlinné steny sa skladajú z variabilných prvkov, ktoré môžu byť jednoducho nahradené  po jednotkách, bez toho, aby došlo k oslabeniu samotnej steny. Použitý substrát je 100% rastlinný a jeho kapacita absorpcie predstavuje až 20-násobok svojej vlastnej hmotnosti. Substrát zároveň uvoľňuje kyslé zložky, ktoré zabraňujú množeniu baktérií. Rastlinná stena umožňuje voľný priechod vzduchu medzi stavaným múrom a rastlinnou stenou, čo zabezpečuje nezávislosť stavanej steny voči vegetácii a zväčšuje tepelnú a akustickú izoláciu. Rozmery vertikálnej záhrady môžu byť ľubovoľné.

Rastlinné steny umožňujú úplné zarastenie povrchu. Výsadba sa robí priamo do steny a výber rastlín je adaptovaný podľa miesta výsadby.

 

Prednosti - výhody vertikálnych stien

- začlenenie do interiéru a exteriéru

- tepelný regulátor

- protihluková stena

- ekologická

- šetrenie vodou pri zavlažovaní

- estetičnosť a príjemné podmienky

- vizuálny komfort

-  pozitívny psychologický efekt

-  udržiavanie konštantnej a adekvátnej relatívnej vlhkosti

-  akustický komfort - veľmi dobrý zvukový izolant vďaka substrátu a rastlinám

   (absorpcia približne 15 dB)

- kvalita vzduchu - rastliny riešia znečistenie a zachytávajú prach

-  vynikajúce termické vlastnosti systému - pomáhajú znižovať energetickú spotrebu

    budov v zime (ochraňujú budovu pred chladom) a v lete (pôsobia ako prirodzený      

    chladiaci systém)

 

Výsadby vytvárajú vlastný sebestačný ekosystém, v ktorom odumreté časti rastlín produkujú organickú hmotu poskytujúcu výživné látky na ďalší rast zelene. Týmto je samotná údržba pomerne jednoduchá. Podľa druhu rastlín sa vykonáva maximálne 1 až 3 krát za rok.

 

V uzavretých priestoroch trávime 80 až 90% nášho času a ovzdušie v nových budovách obsahuje niekedy až 100 krát viac škodlivých látok než vo voľnom prostredí. Tieto látky v ovzduší sú zdraviu škodlivé a  u ľudí nachádzajúcich sa v tomto prostredí vyvolávajú rôzne zdravotné problémy ako bolesti hlavy, podráždenie nosnej sliznice, hltanu a pokožky, pálenie očí, a pod.

Pri rôznych výskumoch sa ale zistilo, že niektoré izbové rastliny môžu účinne pohlcovať škodlivé látky , a to hlavne škodlivé chemické látky ako sú amoniak, formaldehyd, trichloretylén, benzén, oxid uhoľnatý. Tieto chemické látky a výpary vylučujú do ovzdušia plasty, čistiace prostriedky, rozpúšťadla, laky, lepidlá, drevotriesky, syntetické podlahové krytiny, nábytok a pod. alebo vznikajú pri prevádzke počítačových tlačiarni, kopírok a faxov.

Rastliny ako súčasť rastlinnej steny,  môžu znížiť obsah týchto škodlivých látok v ovzduší až natoľko, že prestanú byť pre ľudský organizmus nebezpečné a zároveň sa zvýši úroveň vlhkosti (vlhkosť ničí prach) a zlepšujú duševnú pohodu človeka.

Závlaha

Závlahu riadi zavlažovací systém, ktorý kontinuálne a rovnomerne distribuuje vodu spolu s umelým hnojivom pozdĺž celého profilu  zelenej steny. Prebytočná voda odteká do zbernej nádoby situovanej v spodnej časti.

Cena závisí od viacerých faktorov ako sú :veľkosť plochy, dostupnosť, či ide o interiérovú alebo exteriérovú stenu, druhu rastlín, použitia, a pod.

Využitie vertikálnych stien:

zdravotnícke zariadenia, wellness centrá, kúpele, beauty salóny, bazény, kancelárie, banky, showroomy, vstupné priestory, rokovacie sály, obchodné zariadenia, butiky, parfumérie, lekárne, letiská, výstavné sály, ZOO, múzeá, kultúrne zariadenia, hotely, reštaurácie, kaviarne, kluby, domy, byty ,jedálenské zariadenia, a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Facebook